Monthly Archives: March 2013

Nytkontor

Kontor i Nuuk

Adserballe & Knudsen Greenland åbner kontor i Nuuk
Nye opgaver og udsigten til flere får Adserballe & Knudsen til at etablere sig med kontor i Nuuk i Grønland.
Nye opgaver og udsigten til flere får Adserballe & Knudsen til at etablere sig med kontor i Nuuk i Grønland.

-Mineaftaler vil betyde kraftig efterspørgsel fra alle dele af det grønlandske samfund, siger Niels Laursen, direktør for Adserballe & Knudsen Greenland A/S. Han fortsætter:

-Det er en interessant udvikling, der vil betyde mange nye byggeopgaver. Vi satser på at få en pæn andel af dem i de kommende år med vores nye Nuuk-kontor.

-Behovene er mange, og vores erfaring med arktiske forhold er en stor fordel. Det samme er vores medarbejderes tilgang til at samarbejde på tværs af faggrænser, som sikrer et godt håndværksmæssigt resultat.

-Adserballe & Knudsen Greenland har et godt navn deroppe, hvor vi har været aktive i over 50 år og har erfaring fra opgaver i hele Grønland.

-På østkysten specielt i Angmassalik distrikt har vi opført boliger, skoler, forsamlingshuset, helårsvandledninger, kloakledninger og kajanlæg. Og på Vestkysten blandt andet sygehuset i Upernavik, energirenoveret bygninger, opført en kirke og meget andet spændende.

Adserballe & Knudsen Greenland er blandt andet i gang med en 30 millioner kroner opgave med at renovere et stort supply-supermarked for basepersonalet på Thule Air Base i Grønland.

Kunden er det amerikanske forsvars indkøbsorganisation, som Adserballe & Knudsen også tidligere har udført opgaver for.

I vinterhi med isbjørnene
-Klima, lokalitet og afstande er de største udfordringer ved arbejdet i Grønland, siger Niels Laursen og tilføjer:

-Vi løser det ved planlægning blandt andet af logistikken og en særlig arktisk ånd, som vores medarbejdere heldigvis er en del af.

Alle materialer, maskiner og køretøjer til arbejdet blev sendt med skib i juli fra Aalborg, så det kunne være fremme, før havnen i Thule lukker til med is.

Arbejdet er nu stoppet og går i gang igen med forårets komme i april.

-Vi går i hi ligesom isbjørnene.

-På byggepladsen er der lige nu minus 15 grader med blæst, så det føles som minus 23.

-Vi er nødt til at lukke ned og sikre mod vinteren, siger Niels Laursen, Adserballe & Knudsen Greenland.

Kontrakt-Thule

Stor Thule-kontrakt

Næste sommer skal Adserballe & Knudsen renovere et stort supply-supermarked for basepersonalet på Thule Air Base i Grønland.

Supermarkedets knap 2.000 kvadratmeter skal totalrenoveres med nye vægge og gulve, isolering og tætning af alle ydervægge, nyt køkken og toiletter, ventilation, el, vand, sprinkling mm.

Kontrakten løber op i 30 millioner kroner. Den er vundet i licitation hos det amerikanske forsvars indkøbsorganisation, som Adserballe & Knudsen også tidligere har udført opgaver for.

-Vi har een måned til at samle alt, og jeg mener alt, hvad der skal anvendes til renoveringsarbejdet, da det skal afgå med skib fra Aalborg i august for at være fremme i Thule, før isen lukker for transport, siger Niels Laursen, direktør hos Adserballe & Knudsen og kommende site manager på projektet. Han fortsætter:

-Renoveringsarbejdet indledes, når vinteren slutter i maj. Derfor skal materialer mm. op nu. Det kan vi ikke få op i foråret.

Samler team til opgaven
-Dernæst skal vi i løbet af vinteren samle et godt team på 10-15 mand. Folk, der har lyst og mod på at arbejde deroppe i seks måneder, og som er parat til at gøre det hele. På Grønland er vi nødt til at arbejde med nedbrudte faggrupper. Tømrer-, murer-, maler- smed-, gulvlægger og beton-opgaver skal løses smidigt og effektivt af de folk, der er på stedet.

-Men i første række skal vi have styr på alle materialer, værktøj, biler, en hel skurby til de 10-15 mand, containere mv. og afskibe det hele. Adserballe & Knudsen har over 50 års erfaringer fra opgaver i hele Grønland, så vi ved, hvilke praktiske udfordringer vi møder fra klimaet, lokaliteten og i kraft af afstanden, understreger Niels Laursen.

Bro

Bro for US Air Force

Opførte bro for US Air Force i Thule

Vejret er en vigtig faktor men er ikke den eneste udfordring i Thule. US Air Force er også en krævende indkøber, som ser nøje på kompetencer, evne til at gennemføre projektet og ikke mindst tilbudsprisen.

Adserballe & Knudsen vandt licitationen på at genopføre en vigtig bro i Thule. Broen var vasket væk, da en pludselig temperaturstigning skabte en voldsom smeltevandsstrøm.

For at sikre den nye bro mod elementernes rasen har Adserballe & Knudsen støbt fundamentet fem meter ned i undergrunden. Der er permafrost, så jordbunden er på en gang frossen og ustabil. Brodækket er bygget af egeplanker, i alt 250 kubikmeter eg blev anvendt til den 61 meter lange og otte meter brede bro.

Broen blev levet til tiden som aftalt i kontrakten, trods alle de udfordringer der er forbundet med at arbejde i det arktiske område.

Bro

Anlagde verdens nordligste bro

Vejret i Grønland er en udfordring. Kulde, orkan, pludselige vejrskifter osv. Pludseligt vejrskifte kan skabe voldsomme smeltevandsstrømme, og en sådan skyllede en vigtig bro væk i Thule området. Broen blev anvendt af US Air Force på Thule Airbase.

Efter en licitation vandt Adserballe & Knudsen opgaven med at opføre en ny bro. Afgørende var prisen, Adserballe & Knudsens arktiske erfaring, evnen til at tage vare på miljøet og kvalitetsstyring. USAF stiller som indkøber meget store krav.

Broen blev leveret til den tid, som US Air Force havde fastsat, trods de udfordringer, det giver at arbejde under de arktiske forhold.

At bygge Verdens nordligste og længste bro 61 meter lang og otte meter bred i Grønland kræver en meget nøje planlægning. Det er en meget kort periode, hvor byggeri er muligt. For at sikre den nye bro mod smeltevand blev betonfundamenterne gravet fem meter ned i den permafrosne jord og udstøbt 250 m3 beton. Broen blev udført af 150 m3 egeplanker på stedet.

Hovedentreprenør:

Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre:

US Air Force

Kontakt:

Direktør Niels Laursen, Adserballe & Knudsen A/S

Entreprisesum:

28 millioner kroner

Udførelsesperiode:

2002

img805-1-CMYK

Verdens nordligste sportshal

Mulighederne for at dyrke spot og spille bold blev med et rigtig gode i Quaanaaq i det allernordligste af Grønland, da Adserballe & Knudsen opførte en sportshal til byens kultur og fritidsliv. Hallen er dimensioneret til håndbold og har desuden en café, og det har betydet meget for byens unge og voksne. Især om vinteren med 24 timers mørke giver hallen muligheder for at mødes og hygge sig.

Der er permafrost i undergrunden, og bygningen blev opført på pæle. Adserballe & Knudsen havde 10-12 mand på opgaven, som tog godt et år. Bygningen er godt isoleret på alle seks sider. I løbet af sommeren blev bygningen lukket af, så håndværkerne uforstyrret af vejr og den mørke tid planmæssigt kunne arbejde med de indvendige arbejder i løbet af vinteren.

Den største udfordring var at få materialerne i land fra skibet, der bragte dem til Quaanaaq, der ikke har havn, og at håndtere materialerne uden normalt løftegrej. Men med gå på mod og snilde lykkedes alt og med et godt resultat.

Totalentreprise:

Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre:

Quaanaaq, Qaasuitsup Kommunia

Contact:

Direktør Niels Laursen, AK Greenland A/S

Entreprisesum:

10 millioner kroner

Udførelsesperiode:

juli 1990 – juli 1991

Naturen-er-altid-taet-paa-og-lige-saa-barsk-som-smuk-1

Genopbygningen af Tasiilaq

I 1970 og 1971 genopbyggede Adserballe & Knudsen den østgrønlandske by Angmagssalik/Tasiilaq, efter at en voldsom Piteraq den 7. februar 1970 med vindstød på 300 km/t, svarende til 90 m/s havde beskadiget næsten samtlige huse i byen. 27 bygninger blev svært beskadiget, og 21 af dem måtte rives ned. Piteraq er et pludseligt, lokalt vejrfænomen med orkanagtig vind.

GTO, i dag Nukissiorfiit bad Adserballe & Knudsen om at genopbygge byen på grund af AKs erfaring og evne til at løse en så kompliceret opgave. I løbet af kort tid fik Adserballe & Knudsen planlagt genopbygningen. Materialer og værktøj foruden mad og udstyr til forplejning til 100 håndværkere blev sendt med skib fra Danmark. Et hold på godt 100 håndværkere – tømrere, murere, malere, vvs’ere arbejdede i to år i perioden juni-oktober.

Første fase var at reparere de bygninger, der kunne repareres, og alle byens huse fik skodder og forstærkninger, så de bedre kan modstå orkaner. Dernæst opføre nye huse, her i blandt skolen og et forsamlingshus.

Totalentreprise:

Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre:

GTO, Nukissiorfiit

Kontakt:

Direktør Niels Laursen, AK Greenland A/S

Entreprisesum:

10-15 millioner kroner

Udførelsesperiode:

Juni 1970-juni 1972