Monthly Archives: April 2014

Politigården i Nuuk energirenoveres af Adserballe & Knudsen og medarbejderne kan se frem til bedre indeklima og forhold Foto Rigspolitiet

Adserballe & Knudsen Greenland vinder ny ordre på 11 mio.kr. for Nuuk Politi

Adserballe og Knudsen Greenland har vundet endnu en hovedentreprise for Politiet og Bygningsstyrelsen.

Projektet omfatter en tilbygning til undervisning på Politigården i Nuuk og renovering af nogle eksisterende lokaler. Den samlede projektsum er 11,3 millioner kroner. Den nye bygning opføres i to etager med betonfundament og betongavle, der støbes in situ og er forankret i grundfjeldet. Facader og tag udføres i let byggeri, isoleret og tæt efter de grønlandske forhold. Taget har ensidig hældning.

Opgaven byder på flere, men alle velkendte udfordringer fra logistik, vejr og arbejdsforhold. Logistikken med at få materialer og udstyr frem er den største. En række opgaver løses af egne lokale håndværkere og lokale underentreprenører, der suppleres med egne udsendte tømrere, betonfolk og murere. To projektledere leder arbejdet, som Adserballe & Knudsen Greenland vandt på det billigste tilbud i en indbudt licitation.

For Politiet har Adserballe & Knudsen tidligere renoveret Politiskolen på Amager for Rigspolitiet og renoveret en del af Politigården i Nuuk.

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen Greenland A/S
Bygherre: Bygningstyrelsen
Ingeniør: Grontmij
Arkitekt: Axel Poulsen Arkitektkontor A/S
Sagsansvarlig: Direktør, projektleder Niels Laursen Adserballe & Knudsen A/S
Entreprisesum: 11,3 mio. kr.
Udførelsesperiode: 15. marts – 31. december 2014

Nuuk politigård by night

Ny millionordre i Grønland til Adserballe & Knudsen Greenland

Opfører ny bygning og renoverer lokaler for Nuuk Politi
Logistikken er som oftest den største udfordring ved opgaver i Grønland, og det gælder også den nye, som Adserballe & Knudsen Greenland netop har vundet.

Stort set alle materialer og materiel til at opføre en tilbygning til undervisning på Politigården i Nuuk og renovere nogle eksisterende lokaler skal pakkes i containere og sendes med skib fra Aalborg til Nuuk. Og i rette tid, så de er fremme på pladsen, når de skal anvendes.

-Opgaven byder på flere udfordringer, men alle velkendte og nogle, vi er vant til at håndtere i Grønland, siger Niels Laursen, direktør for Adserballe & Knudsen Greenland og fortsætter:

-Vi indleder arbejdet i marts og forventer, at bygningen er rejst og lukket af, inden den grønlandske vinter igen melder sin ankomst, så vi kan koncentrere os om den indvendige aptering og færdiggørelse frem til december.

-Politigården er i drift døgnet rundt, og vi indretter samtidig arbejdet efter at forstyrre den daglige drift mindst muligt.

Egne lokale og udsendte håndværkere
Den samlede projektsum er 11,3 millioner kroner. Den nye bygning på 140 etagemeter opføres i to etager med betonfundament og betongavle, der støbes in situ og er forankret i grundfjeldet. Facader og tag udføres i let byggeri, isoleret og tæt efter de grønlandske forhold. Taget har ensidig hældning, som er afstemt efter de eksisterende bygninger.

Egne lokale håndværkere og egne udsendte tømrere, betonfolk og murere skal udføre den største del af hovedentreprisen med to projektledere i spidsen. VVS. El og malerarbejde udføres af lokale underentreprenører.

Adserballe & Knudsen Greenland vandt på det billigste tilbud i en indbudt licitation.

For Politiet har Adserballe & Knudsen tidligere renoveret Politiskolen på Amager for Rigspolitiet og renoveret en del af Politigården i Nuuk.

Faktaboks
Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen Greenland A/S
Bygherre: Bygningstyrelsen
Ingeniør: Grontmij
Arkitekt: Axel Poulsen Arkitektkontor A/S
Sagsansvarlig: Direktør, projektleder Niels Laursen Adserballe & Knudsen A/S
Entreprisesum: 11,3 mio. kr.
Udførelsesperiode: 15. marts – 31. december 2014