Bro

Anlagde verdens nordligste bro

Vejret i Grønland er en udfordring. Kulde, orkan, pludselige vejrskifter osv. Pludseligt vejrskifte kan skabe voldsomme smeltevandsstrømme, og en sådan skyllede en vigtig bro væk i Thule området. Broen blev anvendt af US Air Force på Thule Airbase.

Efter en licitation vandt Adserballe & Knudsen opgaven med at opføre en ny bro. Afgørende var prisen, Adserballe & Knudsens arktiske erfaring, evnen til at tage vare på miljøet og kvalitetsstyring. USAF stiller som indkøber meget store krav.

Broen blev leveret til den tid, som US Air Force havde fastsat, trods de udfordringer, det giver at arbejde under de arktiske forhold.

At bygge Verdens nordligste og længste bro 61 meter lang og otte meter bred i Grønland kræver en meget nøje planlægning. Det er en meget kort periode, hvor byggeri er muligt. For at sikre den nye bro mod smeltevand blev betonfundamenterne gravet fem meter ned i den permafrosne jord og udstøbt 250 m3 beton. Broen blev udført af 150 m3 egeplanker på stedet.

Hovedentreprenør:

Adserballe & Knudsen A/S

Bygherre:

US Air Force

Kontakt:

Direktør Niels Laursen, Adserballe & Knudsen A/S

Entreprisesum:

28 millioner kroner

Udførelsesperiode:

2002