Politigården i Nuuk energirenoveres af Adserballe & Knudsen og medarbejderne kan se frem til bedre indeklima og forhold Foto Rigspolitiet

Adserballe & Knudsen Greenland vinder ny ordre på 11 mio.kr. for Nuuk Politi

Adserballe og Knudsen Greenland har vundet endnu en hovedentreprise for Politiet og Bygningsstyrelsen.

Projektet omfatter en tilbygning til undervisning på Politigården i Nuuk og renovering af nogle eksisterende lokaler. Den samlede projektsum er 11,3 millioner kroner. Den nye bygning opføres i to etager med betonfundament og betongavle, der støbes in situ og er forankret i grundfjeldet. Facader og tag udføres i let byggeri, isoleret og tæt efter de grønlandske forhold. Taget har ensidig hældning.

Opgaven byder på flere, men alle velkendte udfordringer fra logistik, vejr og arbejdsforhold. Logistikken med at få materialer og udstyr frem er den største. En række opgaver løses af egne lokale håndværkere og lokale underentreprenører, der suppleres med egne udsendte tømrere, betonfolk og murere. To projektledere leder arbejdet, som Adserballe & Knudsen Greenland vandt på det billigste tilbud i en indbudt licitation.

For Politiet har Adserballe & Knudsen tidligere renoveret Politiskolen på Amager for Rigspolitiet og renoveret en del af Politigården i Nuuk.

Hovedentreprise: Adserballe & Knudsen Greenland A/S
Bygherre: Bygningstyrelsen
Ingeniør: Grontmij
Arkitekt: Axel Poulsen Arkitektkontor A/S
Sagsansvarlig: Direktør, projektleder Niels Laursen Adserballe & Knudsen A/S
Entreprisesum: 11,3 mio. kr.
Udførelsesperiode: 15. marts – 31. december 2014