Egnetomrereogmurere

Om os

Mission
AK Greenland vil være en betydelig spiller på markedet inden for byggeri med særlig fokus på egenproduktion.

Vision
AK Greenland vil bygge på traditionelle håndværkstraditioner til gavn og glæde for vores kunder og samfundet.

CSR
AK Greenland bidrager til samfundet på to måder. Vi løser en samfundsopgave ved at levere godt håndværk og møde samfundets behov for nybyggeri, reparationer, renovering og vedligehold, så samfundets værdier bevares for fremtiden, og mennesker kan bo og arbejde i sunde og tidssvarende bygninger.

Samtidig skaber vi som arbejdsgiver gode og stabile arbejdspladser og tilbyder vores medarbejdere et spændende og udfordrende job, hvor arbejdsmiljø og eksternt miljø er i fokus, samt tilbyder uddannelse og videreuddannelse af unge og erfarne, så de håndværksmæssige traditioner bevares og udvikles.

Miljø, arbejdsmiljø og kvalitetssikring
Det grønlandske miljø er ekstremt sårbart. AK Greenland følger egne krav til affaldshåndtering, vælger materialer med mindst mulig miljøbelastning og er i det hele taget bevidst om ansvar og kvalitet. Kvalitetsstyring er indarbejdet i alle arbejdsprocesserne.
Miljø- og sikkerhedspolitikker overvåges og kontrolleres løbende, og kravene gælder også alle medarbejdere og underentreprenører. God trivsel på arbejdspladsen er vigtig. Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at skabe en god arbejdsplads.
Bed om brochuren: Sikkerhed på arbejdspladsen